Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Záchranný tým ČČK Ostrava pomáhá při povodních 2009

Záchranný tým ČČK Ostrava pomáhá při povodních 2009 (07.07.2009)

Činnost Záchranného týmu ČČK (dále jen ZT) započala na místě události ve čtvrtek 26.6.2009 – kontaktováním psycholožky HZS MsK Mgr.Marcely Kopaňákové s nabídkou vyslání členů vyškolených v poskytování psychologické první pomoci.

V pátek 27.6. působil jeden člen týmu v rámci činnosti Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK (dále jen ÚPZJ) při poskytování psychosociální pomoci a monitoringu situace v obci Hustopeče nad Bečvou. Další tři členové týmu se v oblasti Novojičínska podíleli na odstraňování škod v jednotlivých domech. V tento den večer také převzala ÚPZJ po Psychosociálním intervenčním týmu HZS MsK koordinaci psychosociální pomoci v celé postižené oblasti Novojičínska a na žádost koordinátora tohoto nasazení byli k poskytování této pomoci na další den povoláni velitelkou ZT všichni dostupní členové vyškolení v psychologické první pomoci.

Již od brzkého rána do večerních hodin v sobotu a neděli bylo nasazeno vždy okolo 6 členů ZT, kteří pod velením ÚPZJ mapovali potřeby v jednotlivých oblastech, poskytovali psychosociální pomoc postiženým, ošetřovali drobná poranění a řešili další zdravotní komplikace, včetně odvozu osob zdravotnickou záchrannou službou. Výborná spolupráce zde byla se členy ÚPZJ, členy okolních OS ČČK a Krizovým centrem Ostrava (předání osob se zhoršeným psychickým stavem k další péči – krizové intervenci).

V pondělí 29.6.2009 zůstal v oblasti Novojičínska již jen jeden člen ZT a podílel se na další psychosociální pomoci postiženým. Dvoučlenný tým se přesunul do oblasti Jesenicka. Zde pod velením ÚPZJ poskytovali členové postiženým a zasahujícím obdobně jako na Novojičínsku předlékařskou první pomoc, psychologickou pomoc a mapovali potřeby postižených. Do oblasti Jesenicka byl také povolán tým našich kolegů z Grupy ratownictwa drogowego Polského červeného kříže z města Bialsko-Biala.

V úterý 30.6.2009 vezl člen ZT materiální pomoc z OS ČČK Ostrava do OS ČČK Nový Jičín, jednalo se především o několik krabic pracovních rukavic, ale i další materiál.

V pátek 3.7.2009 došlo na žádost obce Životice k dalšímu nasazení členů ZT v této oblasti. Po pozitivních reakcích postiženého obyvatelstva v prvních dnech po povodni byla dána žádost o nové zmapování potřeb v obci a poskytnutí další psychosociální a předlékařské pomoci.

Velice dobrá byla dosavadní spolupráce se všemi složkami IZS a dalšími organizacemi, které působily na místě povodní.

Další působení Záchranného týmu ČČK Ostrava v zasažených oblastech zatím není plánováno. Členové jsou však připraveni v případě požadavku ze strany jednotlivých obcí, měst a jejich krizových štábů okamžitě zareagovat a vyslat pomoc. V případě potřeby se budou členové ZT podílet na rozvozu a distribuci materiální pomoci OS ČČK Ostrava.

Marek Prášil, DiS.
jednatel
Záchranný tým ČČK Ostrava


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony