Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Preventivní akce

Preventivní akce (11.06.2012)

Aktiv BESIP a Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava připravilo na polovinu roku 2012 preventivní akci „Tramvaj vs. chodec“. Kampaň vznikla jako reakce na stále neklesající dopravní nehody mezi tramvajemi a chodci. Je distribuována formou letáků, které vznikly také za přispění Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Tato preventivní akce má za cíl upozornit občany na pravidlo, které říká, že tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce“. Odborná veřejnost se domnívá, že především u starších lidí stálé doznívá špatná interpretace změny pravidla přednosti chodců na přechodech pro chodce z roku 2001. Jediné správné pravidlo je: „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ Dále také platí, že v případě přecházení tramvajové tratě, pokud do 50 metrů není přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí dát chodec přednost tramvaji. Samozřejmostí je dodržování výstražných tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové těleso zakázán“. Zákonem je také zakázáno překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce potažmo tramvajové trati.
Interpretace tohoto pravidla je prostřednictvím letáků umístěna v dopravních prostředcích, v prostorách úřadů městských obvodů a zvláště jimi zřízenými domovy pro seniory. V elektronické podobě jsou letáky rozeslány i do školských zařízení. Taktéž cestující mohou toto pravidlo vidět na vnitřních stranách dveří dopravních prostředků ve formě samolepek, které různými texty cestujícím připomínají „jasné pravidlo“ o přednosti tramvají.


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony