Nacházíte se zde: Úvod > Mimořádné události

Mimořádné události

Mimo činnosti jako jsou zdravotnické asistence, soutěže, preventivní akce a cvičení se Záchranný tým soustředí také na připravenost v případě pomoci při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo pátrací akce. V této oblasti Záchranný tým úzce spolupracuje s složkami IZS a Krizovým centrem Ostrava.

Záchranný tým může nabídnout dobrovolníky školené jak v první pomoci, tak v poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence při mimořádných událostech. V roce 2013 se Záchranný tým podílel na pomoci ve dvou takovýchto situacích.

Tragédie ve Frenštátu pod Radhoštěm

Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci po tragédii ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde explodoval jeden z panelových domů.

Na žádost Krizového centra Ostrava a ve spolupráci s magistrátem města Frenštát pod Radhoštěm poskytovali naši členové psychosociální pomoc a monitoring potřeb u zasažených osob, jejich rodin a dalších obyvatel v okolí tragédie. Záchranný tým rovněž poskytl pomoc a zdravotnické zajištění pietní akce, která se uskutečnila na počátku března.

Povodně 2013

Záchranný tým OS ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních, které zasáhly velkou oblast Čech.

Pondělí, úterý 3. – 4. červen

obrázek
Povodně 2013

Již od pondělí jsme uvedli do pohotovosti všechny členy týmu s možností výjezdu. Svou akceschopnost včetně sanitního vozidla jsme nahlásili na Úřad ČČK, jakožto celostátního koordinátora pomoci červeného kříže. V úterý 4. června došlo ke kontaktování Nadace OKD, která okamžitě uvolnila částku 50 000 Kč ze svého krizového fondu na pokrytí akutní humanitární pomoci a provozních nákladů dobrovolných záchranářů v akci (pohonné hmoty, strava a pitný režim), za což velice děkujeme! V odpoledních hodinách pak přišla zpráva o požadavku naší pomoci v oblasti Mělnicka. Došlo k aktivizaci týmu a přípravám k výjezdu.

Středa, čtvrtek 5. – 6. červen

Do oblasti Mělnicka vyjíždí první tým, se sanitním vozidlem, plně naložený materiálem – deky, prostěradla, hračky pro děti atd. Po příjezdu do Mělníka se seznamuje s aktuální situací a okamžitě je zapojen do pomoci – zásobování složek Integrovaného záchranného systému při stavbě hrází a dalších činnostech, příjem a výdej humanitární pomoci na OS ČČK Mělník, rozvoz humanitární pomoci po okolních postižených obcích, ošetřování drobných úrazů. Zároveň monitorujeme potřeby a přes velitele informujeme o potřebném nasazení členů našeho týmu i v dalších dnech.

Zároveň je potřeba omezit a zrušit některé služby na zdravotnických asistencích a preventivních akcích v Ostravě a zajistit personální obsazení následujících dnů.

Pátek-neděle, 7. – 9. červen

obrázek
Povodně 2013

V nočních hodinách ze čtvrtku na pátek dochází k prvnímu střídání týmu v Ostravě, do terénu vyráží dalších 6 záchranářů, opět se nakládá plné sanitní vozidlo materiální pomoci – lopaty, košťata, Savo a mnoho dalších věcí. Na žádost OS ČČK Hradec Králové vysíláme 2 členy do tohoto kraje na poskytování psychosociální pomoci a monitoring potřeb postižených (v průběhu dne přijíždějí další posily).

Konkrétně naši členové monitorovali oblast obce Rudník na Trutnovsku. Ostatní členové zamířili do Mělníku. Zde se zapojují, nyní již pod koordinací Ústředního krizového týmu ČČK do další pomoci, vzhledem ke snižování vodních hladin se k výše uvedeným činnostem ve vyšší míře přidává monitoring potřeb v zasažených oblastech a poskytování zdravotnické a psychosociální pomoci.

Celý víkend by věnován práci v terénu. Naši interventi se pohybovali v obcích Dolní Beřkovice, Hořín, Hořín-Brozánky a Lužec nad Vltavou. V průběhu obou dní zmapovali konkrétní potřeby obyvatel obcí, jak materiální tak duševní.

Tým se vrací v neděli ve večerních hodinách, vzhledem k potřebě a požadavku na další síly z ostravského týmu, jehož členové již mají cenné zkušenosti z několika povodní, se po jednodenním dni volna plánuje odjezd dalšího týmu v úterý.

Děkujeme všem spolupracovníkům, především vedení OS ČČK Ostrava, OS ČČK Mělník a dalším OS ČČK z několika míst republiky a také Nadaci OKD, za spolupráci s cílem pomoci lidem v oblasti Mělnicka a Trutnovska.

Bc. Lucie Antošíková, tiskový mluvčí Záchranný tým OS ČČK Ostrava


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony