Nacházíte se zde: Úvod > Mimořádné události > Povodně 2010

Povodně 2010 - Karvinsko

obrázek
Povodně Troubky 2010

Záchranný tým v roce 2010 pomáhal mnoho dní během povodní na Karvinsku, Ostravsku, v obci Troubky a také na Liberecku. V měsíci květnu to byly povodně v oblasti Ostravska, Karvinska a Troubek. Činnost týmu spočívala v poskytování psychologické pomoci, poskytování zdravotnické první pomoci, zřizování a provoz evakuačních center, monitoring potřeb v zasažených oblastech, poskytování materiální humanitární pomoci, transport materiálu ze skladů jednotlivých OS ČČK a z krajského pohotovostního skladu ČČK a asistence u evakuace.

Členové týmu byli poprvé nasazeni v pondělí 17. května v ranních hodinách a tým pomáhal až do dalšího pondělí 24.5. Paralelně s tímto probíhala po celou dobu běžná činnost týmu – poskytování zdravotnických asistencí na kulturních a sportovních akcích a školení první pomoci.

Činnost týmu v jednotlivých dnech:

 • pondělí 17. 5. 2010
  V 7 hodin ráno byl Záchranný tým požádán ředitelkou Úřadu OS ČČK Karviná o pomoc při zřizování a chodu chystaných evakuačních center v Karviné, vše po dohodě s ředitelkou Úřadu OS ČČK Ostrava, který tým zřizuje. Vedení týmu vyhlásilo pohotovost všem členům a došlo ke svolání a organizaci personálního obsazení jak pro tento den, tak také pro předpokládanou pomoc ve dnech následujících. Členové týmu zajistili svoz potřebného materiálu sanitním vozidlem z krajského pohotovostního skladu ČČK v Ostravě do Karviné (skládací lehátka, spací pytle, deky, ošacení,…). V odpoledních hodinách došlo k odvozu holínek pro potřeby OS ČČK Frýdek-Místek, kteří se podíleli na stavění protipovodňové hráze u řeky Ostravice. Hned poté se členové týmu odebrali do Karviné, kde pomáhali se zřizováním dvou evakuačních center pod vedením ČČK Karviná na ZŠ Borovského a ZŠ Na Pramenech, poté se podíleli na registraci evakuovaných a zajištění potřebné péče pro ně.
 • úterý 18. 5. 2010
  V dopoledních hodinách se vedení týmu zúčastnilo koordinační schůzky humanitárních organizací působících v kraji, jejíž výsledkem byla společná domluva na dalším postupu monitoringu a koordinace pomoci všech zasažených oblastí kraje. V podvečerních hodinách se členové týmu v Karviné podíleli na žádost Krizového štábu města na mapování potřeb jednotlivých zasažených domů v městské části Lázně Darkov.
 • středa 19. 5. 2010
  V tento den se prováděl monitoring zasažených oblastí, které byly vybrány krizovým štábem města Karviná. Po celý den se členové ZT věnovali lidem v postižené oblasti, mapovali jejich potřeby a poskytovali psychosociální pomoc. Někde bylo dokonce nutné dojet k zaplaveným domům na motorových člunech. V oblasti Karvinska se do pomoci zapojili členové všech okolních Oblastních spolků ČČK – kromě Karviné tedy Ostrava, Opava i Frýdek-Místek. Ve večerních hodinách sanitní vozidlo asistovalo u evakuace obydlí souvisejících se sesuvy půdy.
 • čtvrtek 20. 5. 2010
  Proběhla opět schůzka humanitárních organizací podílejících se v kraji na pomoci postiženým občanům. Jinak byl tento den vyhrazen k prvnímu odpočinku členů týmu před dalším nasazením.
 • pátek 21. 5. – neděle 23.5. 2010
  Na žádost Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK vyjíždí členové ZT do obce Troubky. Zde se po celé tři dny podílejí na monitoringu všech zasažených domů, poskytování psychologické a zdravotnické první pomoci. V neděli sanitní vozidlo týmu pomáhá částečně také ještě v Karviné s rozvozem pomoci a také sváží materiál zpět do krajského pohotovostního skladu ČČK.
 • pondělí 24. 5. 2010
  Sanitní vozidlo společně se členy Humanitární jednotky ČČK Ostrava rozváží humanitární pomoci v Ostravě. K tomuto dni je činnost Záchranného týmu ČČK Ostrava v souvislosti s povodněmi ukončena, v případě požadavku je ale tým nadále připraven pomoci.

Povodně 2010 - Liberecko

obrázek
Povodně Liberecko 2010

8.8 2010 byl ZT ČČK Ostrava na žádost ZT ČČK Liberec opět povolán k povodním. Ještě téhož dne dorazilo 5 členů ZT i s materiální pomocí na sídlo ČČK v Liberci.

Činnost týmu v jednotlivých dnech:

 • Pondělí 9. 8. 2010
  Záchrannému týmu byly organizačním štábem přiděleny obce Višňová, Dětřichov, Kunratice a Heřmanice. Do těchto obcí byl po celý den zajištěn svoz potřebného humanitárního materiálu sanitním vozidlem (deky, hadry, čistící prostředky, pitná voda, jídlo aj.) a byla zde prováděna psychologická první pomoc. Do obce Heřmanice se naše vozidlo s materiální pomocí dostalo jako jedno z prvních.
 • Úterý 10. 8. 2010
  Následující den členové ZT působili v jedné z nejvíce zasažených oblastí, obci Heřmanice. Členové Českého červeného kříže zde prováděli monitoring jednotlivých zasažených domácností, poskytovali psychosociální první pomoc a ošetřovali drobná poranění. V pozdních hodinách členové ZT opouštějí Liberec a vracejí se zpět do Ostravy. Činnost ZT je zde ukončena, ale v případě požadavků je tým připraven pomoci.

| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony