Nacházíte se zde: Úvod > Mimořádné události > Povodně 2009

Bleskové povodně 2009

Záchranný tým se aktivně účastnil bleskových povodní na Novojičínsku, které se staly koncem měsíce června 2009. Pod vedením ÚPZJ byli naši členové rozděleni do několika týmů a zasahovali v různých oblastech. Jejich hlavním posláním a cílem bylo poskytování terénní psychosociální a zdravotnické první pomoci, celkový monitoring v postižených oblastech a ošetření drobných poranění. Členové ZT ČČK na místě spolupracovali s pracovníky Krizového centra Ostrava, kterým předávali veškeré potřebné informace o zasažených osobách.

V pátek 27.6. působil jeden člen týmu v rámci činnosti Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK (dále jen ÚPZJ) při poskytování psychosociální pomoci a monitoringu situace v obci Hustopeče nad Bečvou. Další tři členové týmu se v oblasti Novojičínska podíleli na odstraňování škod v jednotlivých domech.

V tento den večer také převzala ÚPZJ po Psychosociálním intervenčním týmu HZS MsK koordinaci psychosociální pomoci v celé postižené oblasti Novojičínska a na žádost koordinátora tohoto nasazení byli k poskytování této pomoci na další den povoláni velitelkou ZT všichni dostupní členové vyškolení v psychologické první pomoci.

Již od brzkého rána do večerních hodin v sobotu a neděli bylo nasazeno vždy okolo 6 členů ZT, kteří pod velením ÚPZJ mapovali potřeby v jednotlivých oblastech, poskytovali psychosociální pomoc postiženým, ošetřovali drobná poranění a řešili další zdravotní komplikace, včetně odvozu osob zdravotnickou záchrannou službou. Výborná spolupráce zde byla se členy ÚPZJ, členy okolních OS ČČK a Krizovým centrem Ostrava (předání osob se zhoršeným psychickým stavem k další péči – krizové intervenci)


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony