Nacházíte se zde: Úvod > Porady a školení členů > Metodické nácviky první pomoci

Metodické nácviky první pomoci

Vzdělávání členů Záchranného týmu OS ČČK Ostrava je nedílnou součástí každoročních aktivit. Během celého roku se členové účastní pravidelných školení s následnou praktickou částí. Školení se zaměřují na oblast novinek a aktualizovaných postupů v první pomoci, které vycházejí z nejnovějších doporučení. Dále je předmětem školení správné využívání mobilizačních a transportních pomůcek, nácvik vhodné komunikace s pacientem a kooperaci s ostatními složkami IZS.

Členové jsou povinni se daných školení účastnit, jezdit na praktické nácvikové víkendy a jednou ročně být přezkoušeni tzv. auditem, pořádaný naším odborným garantem, Bc. Pavlínou Chovancovou, DiS., a jejím kolektivem školitelů ze ZZS MSK Frýdek-Místek.

V sobotu 6. června opět po roce probíhaly metodické nácviky členů Záchranného týmu ČČK Ostrava, které prověřily jejich připravenost jak po stránce týmové, tak po stránce zdravotnických kompetencí. V okolí chaty Dukla na Čeladné byla připravena simulovaná nehoda několika automobilů, kde se nacházelo 18 zraněných osob s různým stupněm poranění. Zdravotníci ve spolupráci s SDH Čeladná zajistili třízení pacientů, vytvořili obvaziště a všechny pacienty zajistili před převozem do nemocničního zařízení.

Celé odpoledne pak dvoučlenné týmy procházely modelovými situacemi inspirovanými zásahy Zdravotnické záchranné služby. Mezi stanovišti nechyběl skok do místního bazénu pro pacienta, který si poranil páteř, zajištění drogově závislého pacienta nakaženého žloutenkou nebo úraz elektrickým proudem. Zdravotníci si na jednom ze stanovišť také vyzkoušeli roli dispečera záchranné služby při telefonicky asistované resuscitaci. Součástí nácviků bylo rovněž stanoviště zaměřeno na fyzickou kondici členů týmu. Dvojice na čas běžela určenou trasu terénem s batohem vážícím 10kg, transportovala se schodů figurínu vážící 90kg a na závěr 8 minut resuscitovala. Členové byli důkladně hodnoceni a všichni obhájili své znalosti a kompetence v předlékařské první pomoci.

Speciální poděkování patří garantovi týmu Pavle Chovancové a jejím kolegům ze Zdravotnické záchranné služby MSK, kteří pro nás tento den připravili!


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony