Nacházíte se zde: Úvod > Dárcovství krve >  Informace o dárcovství krve

Informace o dárcovství, KREVNÍ CENTRUM

Kdo může darovat krev

obrázek
Darujte krev

 • Podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce
 • Věk od 18–65 let (u prvodárců do 60 roků)
 • Váha nad 50 kg

Všechna onemocnění prodělaná v minulosti je důležité uvést před odběrem krve v Dotazníku pro dárce krve. Dotazník nepřekládejte, pokud jej budete vyplňovat doma, a vytiskněte na jeden list papíru (oboustranně). O vhodnosti k dárcovství rozhodne lékař na vyšetřovně na podkladě Vámi uvedených údajů. 

Kde a kdy můžete darovat?

Odběry probíhají v prostorách Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava v těchto odběrových dnech:

 • Po: 7.00 – 14.30 hod.
 • Út: 7.00 – 14.30 hod.
 • St: 7.00 – 14.30 hod.
 • Čt: 7.00 – 19.00 hod.
 • Pá: 7.00 – 14.30 hod.

Parkování

Vyhrazené neplacené parkoviště určené pro dárce krve je vpravo za hospodářským vjezdem. Parkování má omezenou kapacitu, děkujeme za pochopení.

Co je nutné před odběrem?

Nezapomeňte si vzít k odběru krve občanský průkaz (popř. cestovní pas) a průkaz pojištěnce. Žádná vyšetření nejsou nutná (všechna vyšetření budou provedena přímo na Krevním centru).

Co jíst, nejíst, pít před odběrem?

Před odběrem je nezbytné 24 hodin vynechat z jídelníčku tučná jídla a nepít alkohol. Není ovšem dobré hladovět. Jezte potraviny, které neobsahují tuky. Graham, dalamánek, suchary, chléb se zavařeninou, medem. Ovoce a zeleninu lze jíst jak syrovou, tak tepelně zpracovanou, ale bez tuku. Velmi důležité je před odběrem pít dostatečné množství tekutin jako jsou minerálky, čaj s cukrem, medem, citronem, ovocné šťávy, černá káva. V den odběru snídejte suché pečivo a sladký čaj.

Důležité informace

 • V případě nevyhovujícího výsledku testu posíláme dárci písemné uvědomění. V naléhavých případech (při značně vysoké hodnotě ALT) informujeme okamžitě telefonicky, jestliže nám dárce dá kontakt. Při nejasnostech může dárce navštívit lékaře Krevního centra a ujasnit si nepochopené.
 • Odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě jejich vyhovění požadavkům na bezpečnost a jakost.
 • Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně darování krve, můžete se dotázat lékaře nebo jiných zdravotnických pracovníků Krevního centra, kteří Vám odpoví dle svého nejlepšího vědomí nebo vás kontaktují s osobou, která vám kvalifikovaně odpoví na Vaše otázky.
 • Jestliže zjistíte, že darování krve by bylo nevhodné, ať už z obavy možnosti vlastního ohrožení nebo ohrožení příjemce Vaší krve, nebo z jiného důvodu, můžete od odběru kdykoliv odstoupit.
 • Údaje získané o Vašem zdravotním stavu budou archivovány a budou chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami, dle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Dárce má možnost darovat celkem 25 litrů plazmy za rok.
 • Odborné dotazy prosím volejte na lékaře KC do 14 hod.

Která vyšetření dárce absolvuje?

Každému dárci bude před odběrem změřen tlak, pulz, ze vzorku krve se provede vyšetření krevního obrazu a rovněž se vyšetří moč. Další podrobné vyšetření se provede po odběru krve: vyšetření HIV, žloutenka typu B a C, jaterní testy, syfilis, krevní skupina plus protilátky v krvi. Tato vyšetření mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve.

V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování nebo léčbu.

Přes veškerý způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve, tedy pacientovi úplnou bezpečnost dodané krve. Proto musí ještě každý dárce krve vyplnit po odběru dotazník Použití mé krve tzv. sluníčko, kde může dárce krve svou krev anonymně vyřadit tj. samovyloučit.

Bezpečnost odběrů u dárce 

Odběrem krve Vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Na Krevním centru používáme pouze materiál na jedno použití. Jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety, zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno. Dále na Krevním centru probíhá pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, prostředí, zařízení i materiálu. Pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Riziko při odběru

Riziko, kterému je dárce vystaven je nepatrné. Při nedostatečném a krátkodobém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom. Přesto, že je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas dojít k celkové nevolnosti, až ke kolapsu, nejčastěji u dárců, kteří přišli dehydrovaní a hladovějící. Také po odběru by dárce neměl alespoň 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Průběh odběru

 • Příchod odložení svršků v šatně a vyplnění dotazníku dárce (15min.)
 • Evidence dárců - registrace nového dárce do počítače, kontrola osobních údajů, popř. opravy, měření tlaku a teploty (u nových dárců tento úkon trvá déle) (15min.)
 • Hematologie - odběr vzorku krve k předodběrovému vyšetření, laboratorní vyšetření krve. (20min.)
 • Vyšetřovna dárců krve - kontrola vyplněného dotazníku a posouzení zdravotního stavu lékařem. (10 min.)
 • Vlastní odběr krve. (15min.)
 • Občerstvení po odběru. (Alespoň 15min.)
 • Pokladna - vydání potvrzení o odběru, předání poukázky na občerstvení, cestovné, daně apod. (10min.)
 • Celkem: 100 min

Výhody pro dárce krve

Kontrola Vašeho zdravotního stavu. Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření krve dárce při každém odběru. Pokud se zjistíme nějakou odchylku ve Vaší krvi, okamžitě budete informováni. Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná.

Pracovní volno po odběru

Dárce má nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin.

Odpočet ze základu daně

Každý bezplatný odběr lze odečíst z daňového základu, 1 odběr - 2 000 Kč.


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony