Nacházíte se zde: Úvod > Desáté výročí založení Záchranného týmu

Oslavy 10. výročí založení ZT

 

obrázek
Záchranný tým

Rok 2013 byl pro Záchranný tým mimořádný z celé řady událostí. Tou nejvýznamnější ale bylo 10. výročí založení týmu. Členové se ho rozhodli velkolepě oslavit projektem „10 let pomoci aneb společně pro záchranu života“. Tento projekt se skládal z několika akcí, kterými jsme oslavili naše desetileté jubileum.

Putovní výstavou fotografií, společenské setkání členů a přátel týmu, Hrad žije první pomocí a Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK jsou akce, které jsme v průběhu minulého roku uskutečnili v rámci našich oslav.

Výstava fotografií

Výstava fotografií připomínající 10 let existence a činnosti Záchranného týmu probíhala po celý rok. Prvním výstavním místem se stalo Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava, poté se výstava přesunula do OC Galerie Tesco v Ostravě-Třebovicích a následně do prostor Slezskoostravského hradu. V druhé polovině roku byla výstava opět k vidění v Krevním centru FNO. Svou cestu fotografie zakončily na Oblastním spolu ČČK Ostrava, kde budou k vidění na stálo.

Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

obrázek
Republikové setkání

Ve dnech 31.5. - 2.6.2013 proběhlo Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK. Program pro družstva započal v pátek odpoledne na Úřadu Oblastního spolku ČČK Ostrava a to jak jinak než uvítáním zástupců, vedením oblastního spolku – ředitelkou paní Lydii Poledníkovou, velitelem Záchranného týmu Ing. Miroslavem Osmančíkem a hlavním organizátorem setkání MgA. Markem Prášilem.

Po krátkém občerstvení, číši vína a organizačním informacím se družstva přesunula na exkurzi do nedalekého Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje a následně do školícího zařízení Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín v Hati, kde byla družstva po celou dobu ubytována. V době večerního programu zástupci jednotlivých spolků a týmů prezentovali náplň své činnosti, včetně činnosti jednotlivých oblastních spolků se zaměřením na mimořádné události, katastrofy a zdravotnické asistence.

Zúčastněných oblastních spolků bylo nakonec 7, a to OS ČČK Opava, OS ČČK Blansko, OS ČČK Karviná, OS ČČK České Budějovice, OS ČČK Frýdek-Místek, OS ČČK Brno-město, dva zástupci Slovenského červeného kříže z Bánské Bystrice, domácí OS ČČK Ostrava a také kolegové z Polského červeného kříže Bialsko-Biala.

Závěr tohoto dne patřil velké pátrací akci pod vedením Speciální pořádkové jednotky Policie ČR Moravskoslezského kraje, na které se podílela všechna zúčastněná družstva a členové ČČK Ostrava. Celá akce se protáhla až do ranních hodin a po velmi kladném hodnocení se účastníci odebrali spát.

Sobotní den zahájila exkurze a prezentace techniky Záchranného útvaru HZS Hlučín, kde si týmy mohly prohlédnout techniku i celou základnu útvaru. Hlavním bodem programu byla sobotní soutěž s cílem prověřit reálné možnosti činnosti týmu Českého červeného kříže, odehrávající se v prostorách Slezskoostravského hradu. Na nástupu promluvil k týmům, mimo jiné, významný host, prezident Českého červeného kříže RNDr. Marek Jukl, PhD. a poslanec Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa.

Tříčlenná družstva měla za úkol řešit 8 stanovišť, které simulovaly situace běžné pro činnost člena ČČK – zdravotnické asistence, mimořádné události či běžné situace každodenního života. V odpoledních hodinách byla soutěž ukončena a všichni se společně přepravili zpět do základny v Hati, kde proběhl nástup a vyhodnocení soutěže. Celkově mohla družstva získat 2 930 bodů a na stupních vítězů se objevily následující týmy:

  • 1. místo OS ČČK Blansko – 2340 bodů 
  • 2. místo OS ČČK České Budějovice – 2305 bodů 
  • 3. místo OS ČČK Karviná – 2230 bodů

Po vyhlášení výsledků a rozdání cen byl paní ředitelkou OS ČČK Ostrava rozkrojen dort, kterým jsme symbolicky připomněli 10-ti leté výročí činnosti Záchranného týmu. Pak už nic nebránilo, aby začal společenský večer. V neděli byla připravena již tradiční akce „Hrad žije první pomocí“ a soutěž nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci. Zde měli možnost členové oblastních spolků působit jako rozhodčí, maskéři nebo figuranti.

Společenské setkání

Poslední částí oslav byl slavnostní večer v hudebním klubu Parník. Naše pozvání přijala řada významných hostů, partnerů i sponzorů, kterým bylo vysloveno a předáno poděkování za podporu týmu. Stávající i bývalí členové prožili tento večer za poslechu zpěváka Martina Chodúra s kapelou. Samozřejmě nechybělo sfoukávání svíček na slavnostním dortu, raut, vzpomínkové video Záchranného týmu, spousta smíchu a veselých historek.

Slavnostní přijetí u primátora

obrázek
Přijetí u primátora

Všichni členové ZT se také dočkali velmi milého překvapení a to ocenění primátorem Statutárního města Ostravy. Jedenáct z nich, kteří se zasloužili o rozvoj týmu výrazně i nad rámec klasických povinnosti bylo přijato v prostorách Ostravské radnice tiskovou mluvčí města Ostravy Andreou Vojkovskou, náměstkyní primátora Ing. Simonou Piperkovou a Bc. Tomášem Suchardou.

Zároveň byli pozváni také zasahující zdravotníci z řad týmu i z řad civilistů. Ti se podíleli na resuscitaci na hudebním festivalu Colours of Ostrava 2013, kterou zachránili život mladého muže. Ocenění převzali písemné poděkování, dárkové předměty města Ostravy a odznaky v podobě stříbrných a zlatých vykřičníků.


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony