Nacházíte se zde: Úvod

Nyní potřebuje Vaši pomoc!

#KrizOva

Pomáháme a jsme připraveni pomáhat, nyní ale potřebujeme právě Vaši pomoc!

Tak si odpusťte jedno pivo a věnujte nám DMS. A nebo z toho udělejte tradici - tedy DMS trvalou.


Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS KRIZOVA 30
DMS KRIZOVA 60
DMS KRIZOVA 90

nebo

DMS TRV KRIZOVA 30
DMS TRV KRIZOVA 60
DMS TRV KRIZOVA 90

na telefonní číslo 87 777

Cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 Kč, u trvalé 30, 60 nebo 90 Kč/měsíc. Organizace obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Děkujeme!


Děkujeme tvůrcům Marku Davidovi za režii spotu, Jakubovi Kedziorovi za jeho kameru a střih a Jurajovi Čiernikovi za VoiceOver!

  Oficiální web Záchranného týmu ČČK Ostrava

  Záchranný tým ČČK
  Záchranný tým ČČK, Ostrava

  • Záchranný tým vznikl v říjnu roku 2003 jako součást Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě a jeho základní cíle byly schváleny jak Oblastní výkonnou radou, tak i Radou Mládeže oblasti.
  • Členové Záchranného týmu organizačně spadají pod ČČK, Mládež ČČK nebo některého z kolektivních členů(Vodní záchranná služba, Horská služba, atd.).
  • Jejich vzdělání a kvalifikace jsou různorodé - absolventi studijních středisek, zdravotničtí instruktoři, zdravotní sestry, diplomovaní zdravotničtí záchranáři, studenti medicíny aj., minimálně však musí všichni splňovat kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

  Činnost Záchranného týmu:

  Colours of Ostrava 2008
  Colours of Ostrava 2008

  • Poskytování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích (viz reference)
  • Od 1.10.2011 je Záchranný tým hlavním partnerem bezpečnostní agentury 5PG pro zajištění zdravotnických služeb. Společně nabízíme kvalitní a komplexní zajištění společenských, kulturních a sportovních akcí. Pro poptávku služeb můžete kontaktovat kterékoliv z partnerů.
  • Připravenost na pomoc při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech - povodně, pohřešování osob, pátrací akce apod. V této oblasti Záchranný tým úzce spolupracuje s Policií ČR na základě dohody o vzájemné spolupráci, kterou jsme uzavřeli  v záři 2011.
  • Poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence při mimořádných událostech
  • Reprezentace ČČK na záchranářských cvičeních a soutěžích
  • Preventivní činnost – ukázky první pomoci, Hrad žije první pomocí (organizováno přímo Záchranným týmem), tábory
  • Zajištění projektu První pomoci na Oblastním spolku ČČK Ostrava - školení a kurzy v poskytování první pomoci (zájemci nechť kontaktují přímo Oblastní spolek ČČK Ostrava na tel.: 596 618 449 nebo info@cckova.org, p. Poledníková nebo p. Pinková)

Naši hlavní partneři a dárci

Tiskárna Schenk ArcelorMittal Ostrava a.s. - hlavní partner ZT (finanční podpora činnosti) Ostrava Pronájem, servis a prodej elektrocentrál a kompresorů


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony