Nacházíte se zde: Úvod

  Oficiální web Záchranného týmu ČČK Ostrava

  Záchranný tým ČČK
  Záchranný tým ČČK, Ostrava

  • Záchranný tým vznikl v říjnu roku 2003 jako součást Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě a jeho základní cíle byly schváleny jak Oblastní výkonnou radou, tak i Radou Mládeže oblasti.
  • Členové Záchranného týmu organizačně spadají pod ČČK, Mládež ČČK nebo některého z kolektivních členů(Vodní záchranná služba, Horská služba, atd.).
  • Jejich vzdělání a kvalifikace jsou různorodé - absolventi studijních středisek, zdravotničtí instruktoři, zdravotní sestry, diplomovaní zdravotničtí záchranáři, studenti medicíny aj., minimálně však musí všichni splňovat kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

  Činnost Záchranného týmu:

  Colours of Ostrava 2008
  Colours of Ostrava 2008

  • Poskytování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích (viz reference)
  • Od 1.10.2011 je Záchranný tým hlavním partnerem bezpečnostní agentury 5PG pro zajištění zdravotnických služeb. Společně nabízíme kvalitní a komplexní zajištění společenských, kulturních a sportovních akcí. Pro poptávku služeb můžete kontaktovat kterékoliv z partnerů.
  • Připravenost na pomoc při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech - povodně, pohřešování osob, pátrací akce apod. V této oblasti Záchranný tým úzce spolupracuje s Policií ČR na základě dohody o vzájemné spolupráci, kterou jsme uzavřeli  v záři 2011.
  • Poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence při mimořádných událostech
  • Reprezentace ČČK na záchranářských cvičeních a soutěžích
  • Preventivní činnost – ukázky první pomoci, Hrad žije první pomocí (organizováno přímo Záchranným týmem), tábory
  • Zajištění projektu První pomoci na Oblastním spolku ČČK Ostrava - školení a kurzy v poskytování první pomoci (zájemci nechť kontaktují přímo Oblastní spolek ČČK Ostrava na tel.: 596 618 449 nebo info@cckova.org, p. Poledníková nebo p. Pinková)

Naši hlavní partneři a dárci

Tiskárna Schenk ArcelorMittal Ostrava a.s. - hlavní partner ZT (finanční podpora činnosti) Ostrava Pronájem, servis a prodej elektrocentrál a kompresorů


| Nahoru ↑

Design | Plaváček webdesign | Ikony